We add stability to vision.

Tato věta vystihuje přesně to, co děláme. Nejen v navrhování konstrukcí, ale také ve všech obchodních vztazích a projektech. S nadšením přispíváme k tomu, aby se myšlenky, sny a vize staly skutečností, tedy něčím hmatatelným a stabilním.


SPOLEČNOST

První společnost skupiny Woschitz Group vedená Dipl.-Ing. Dr.-techn. Richardem Woschitzem byla založena v roce 1996. Dnes již firma zahrnuje sedm společností. Základ naší činnosti tvoří síť kanceláří ve Vídni, Feldkirchenu (RWT Plus), Eisenstadtu, Oberwartu (Woschitz Engineering) a Mödlingu (DWP Ingenieure). K tomu patří také odborná pracoviště zaměřující se na developerské projekty (Pannonia Consult) a oceňování nemovitostí (InterRec). Jako znalecká kancelář vytváříme také znalecké posudky.

 

Klíčovými kompetencemi společnosti jsou návrhy nosných konstrukcí, stavební fyzika, energetické řešení staveb, inženýrská činnost ve výstavbě a dopravní stavby, jakož i generální  poradenství. Firemní filozofie, kvalifikace zaměstnanců, upevnění vztahů se zákazníky, přerozdělování kompetencí a také vedení, jež působí jako stabilizační síla, představují základní pilíře pro inovační strategii naší společnosti.

Přejít k službám

 


NAŠE FILOZOFIE

FASCINUJÍ NÁS KRÁSNÉ STAVBY

Jsme fascinování krásnými stavbami, avšak jen jedna věc je pro nás ještě hezčí, a to podílení se na jejich projektování a realizaci. Přesně to děláme ze všeho nejraději. S nadšením, kreativitou a odhodlaností.

Přitom usilujeme o symbiózu a interdisciplinární spolupráci s architekty. Naší hlavní rolí je, abychom pomocí našich technických kompetencí realizovali inovativní a tvůrčí nápady. Tím se stáváme skvělým sparring partnerem pro architekty. V úzké spolupráci pak můžeme realizovat originální nápady v souladu s naším heslem: We add stability to vision.

Oblast Výzkum & Inovace zde hraje podstatnou roli. Chceme být průkopníkem, hledat nové výzvy a přicházet s inovacemi.

HOLISTICKÝ STAVEBNÍ MANAGEMENT

Na počátku naší společnosti stálo navrhování nosných konstrukcí z lehkých materiálů, speciálně dřevěných konstrukcí. Dnes však sahá spektrum našich služeb mnohem dál. Zabýváme se také intenzivně stavební fyzikou, objasňujeme aspekty tepelné a zvukové izolace a požární ochrany, staráme se o techniku vnitřního prostředí a energetické řešení staveb, abychom pracovali co nejefektivněji a udržitelně.

Jako generální poradenství radíme investorům a podporujeme je, provádíme inženýrskou činnost ve výstavbě, zajišťujeme stavební  management a controlling až po stavební a přípravnou činnost, oceňování nemovitostí a znalecké posudky jako soudně přísežní a certifikovaní znalci. Tím se staráme o to, že projekty odpovídají přáním a představám investorů a jsou realizovány podle kvalitativních, finančních a termínových zadání.

 


MILNÍKY

1996

Richard Woschitz

Richard Woschitz ukončuje svou činnost univerzitního asistenta na katedře nosných a dřevěných konstrukcí na Technické univerzitě ve Vídni (Technische Universität Wien) a zakládá společnost RW Tragwerksplanung, která od roku 2005 působí pod jménem RWT Plus GmbH.

1997

DI Wolfgang Vasko

Společnost vedená DI Wolfgangem Vaskem, která byla založena v roce 1976, se spojuje s kanceláří vedenou Richardem Woschitzem ve spolkové zemi Burgenland a vzniká Vasko-Woschitz Engineering ZT GmbH. Společnost se zaměřuje na statiku a stavební fyziku.

2005

VÝZKUM A INOVACE

Firma se začíná zabývat oblastí výzkumu a inovací. Ve spolupráci s technickými univerzitami, jakož i dalšími výzkumnými ústavy provádíme aktivní aplikovaný výzkum pro inovativní produkty.

2005

Woschitz Engineering

Z firmy Vasko-Woschitz Engineering ZT GmbH se stává Woschitz Engineering. Firemní sídlo zůstává v Eisenstadtu.

2006

Oberwart

V červnu otevírá Woschitz Engineering další kancelář v Oberwartu.

2007

ZNALECKÁ ČINNOST

Jako obecně přísežný a soudně certifikovaný znalec zhotovuje Richard Woschitz také znalecké posudky.

2010

CENA STAVEBNÍHO INŽENÝRA

Richardu Woschitzovi je udělena Vídeňská cena stavebního inženýra (Wiener Ingenieurbaupreis).

2012

ČESTNÝ TITUL HOLZBAU-MEISTER

Richardu Woschitzovi je udělen čestný titul Holzbau-Meister h.c.

2014

Ziviltechniker Franz Dinhobl & Pannonia Consult

Richard Woschitz přebírá firmu Ziviltechniker Franz Dinhobl a pokračuje pod názvem DWP (Dinhobl Woschitz und Partner) na stávajícím pracovišti v Mödlingu.

Andreas Gauster a Richard Woschitz zakládají společně s Pannonia Consult další firmu v rámci skupiny Woschitz Group. Andreas Gauster, který do této chvíle působil jako vedoucí oddělení firmy Woschitz Engineering, přebírá vedení podniku.

2016

WOSCHITZ GROUP & OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

V únoru je založena skupina Woschitz Group.

Woschitz Group otevírá další společnost InterREC (zkratka pro International Real Estate Consulting), která se zaměřuje na oceňování nemovitostí.


SKUPINA WOSCHITZ GROUP


Mastermind Richard Woschitz

Richard Woschitz se narodil 21. března 1966 v Oberpullendorfu a od roku 1980 navštěvuje obor Inženýrské stavitelství na vyšší technické škole (něm. HTBLuVA) v Mödlingu. Posléze studuje Stavební inženýrství, obor Konstrukční inženýrství, na Technické univerzitě ve Vídni (TU Wien) a v roce 1991 získává titul diplomovaný inženýr (DI). Poté působí jako univerzitní asistent na TU Wien, konkrétně na katedře nosných a dřevěných konstrukcí. V roce 1996 získává na vyšší technické škole (HTBLuVA) v Mödlingu také titul Doktora technických věd (Dr.-techn.) v oboru Konstrukční inženýrství. V činnosti univerzitního lektora na TU Wien pokračuje dodnes.

V roce 1996 zakládá svoji první firmu RW Tragwerksplanung. Jako autorizovaný inženýr se zaměřuje na oblasti nosných konstrukcí, dřevěných, ocelových, železobetonových a skleněných konstrukcí, jakož i na oceňování nemovitostí. Dnes působí mj. jako generální poradce ve Vídni, Burgenlandu, Dolních Rakousech a Korutanech a předsedá skupině Woschitz Group.

TÝM WOSCHITZ GROUP

DI Christoph Bauer BSc, IWE
Asistent vedení společnosti
Interní Controlling
Quality Management
IT / System Administrator

Renate Heinrich
Řízení kvality, controlling

Christoph Jandl
Výzkum & Inovace

Paul Seltenhammer
Výzkum & Inovace

Kevin Wielander
Výzkum & Inovace

Erwin Grosinger
Administrativa

Woschitz group Bild Platzhalter