PRÁVNÍ POUČENÍ

AUTORSKÁ PRÁVA

TVORBA, POUŽÍVÁNÍ A NEKOMERČNÍ DISTRIBUCE KOPIÍ V ELEKTRONICKÉ NEBO TIŠTĚNÉ FORMĚ JSOU POVOLENY, POKUD NENÍ UPRAVEN OBSAH A JE UVEDEN ZDROJ (ZDROJ: WOSCHITZ ENGINEERING). TEXTY, OBRÁZKY A GRAFIKA PODLÉHAJÍ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV A DALŠÍM ZÁKONŮM O OCHRANĚ, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK.

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému právu. Ke kopírování, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stažené dokumenty a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Zaznamenáte-li přesto porušení autorských práv, žádáme Vás o oznámení této skutečnosti.  Zjistíme-li porušení právních předpisů, bude takový obsah neprodleně smazán.

ODPOVĚDNOST

NAVZDORY PEČLIVÉ KONTROLE OBSAHU NEPŘEBÍRÁME JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA OBSAH EXTERNÍCH ODKAZŮ. ZA JEJICH OBSAH JSOU ODPOVĚDNÍ VÝLUČNĚ PROVOZOVATELÉ.

Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s velkou péčí. Nemůžeme však přijmout žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu. Jako poskytovatel služeb zodpovídáme v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG) za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými právními předpisy. Podle §§ 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat zprostředkované nebo uložené informace třetích stran ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných právních předpisů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout jakoukoli odpovědnost za tento externí obsah. Za obsah odkazů je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazy byly v době propojení zkontrolovány na možná právní porušení. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný protiprávní obsah. Trvalé sledování obsahu odkazů se však považuje bez konkrétních důkazů o porušení právních předpisů za nepřiměřené. Zjistíme-li porušení právních předpisů, bude takový obsah neprodleně smazán.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VE SPOLEČNOSTECH SKUPINY WOSCHITZ GROUP JE OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ DŮLEŽITÝM ASPEKTEM. VŠECHNY VÁMI POSKYTNUTÉ ÚDAJE BUDOU ULOŽENY POUZE ZA ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ VAŠICH DOTAZŮ NEBO VAŠÍ ZAKÁZKY. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNĚ PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

 

Kontaktuje nás pomocí formuláře nebo e-mailem

Údaje, které nám předáte vyplněním formuláře na webu nebo e-mailem, budou uloženy po dobu šesti měsíců a bez Vašeho souhlasu nebudou předány třetím stranám.

Shromažďování dat

Ke shromažďování dat používají naše webové stránky službu Google Analytics. K tomu využíváme tzv. cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na servery. Tomu můžete zabránit tím, že si ve Vašem prohlížeči zakážete ukládání cookies. S poskytovatelem služby jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o ochraně osobních údajů.

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, výmaz (právo „být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost dat a právo na zrušení souhlasu ke zpracování dat. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo že byly jinak porušeny Vaše nároky na ochranu údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Správce pro ochranu osobních údajů zastihnete na e-mailové adrese:  datenschutz@woschitzgroup.com.