PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašich údajů je pro nás důležitá, proto zpracováváme Vaše data výlučně v rámci zákonných opatření (dle národní legislativy). Následně Vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů na našem webu.

 

Kontaktuje nás

Pokud nás kontaktujete pomocí formuláře, který je umístěn na našich webových stránkách, nebo přes e-mail, budou Vaše údaje uloženy za účelem zpracování dotazu a pro případy dalších otázek po dobu šesti měsíců. Tato data nebudou bez Vašeho souhlasu dále předávána.

Shromažďování dat

Ke shromažďování dat používají naše webové stránky službu Google Analytics. K tomu využíváme tzv. cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie budou společností Google přeneseny a uloženy na servery. Tomu můžete zabránit tím, že si ve Vašem prohlížeči zakážete ukládání cookies. S poskytovatelem služby jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o ochraně osobních údajů.

Vaše práva

Máte právo na informace, opravu, výmaz (právo „být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost dat a vznesení námitky. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo že byly jinak porušeny Vaše nároky na ochranu údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Správce pro ochranu osobních údajů zastihnete na e-mailové adrese: datenschutz@woschitzgoup.com